Zwitterionic-Surfactant-Assisted Room-Temperature Coating of Efficient Perovskite Solar Cells

Kuan Liu, Qiong Liang, Minchao Qin, Dong Shen, Hang Yin, Zhiwei Ren, Yaokang Zhang, Hengkai Zhang, Patrick W.K. Fong, Zehan Wu, Jiaming Huang, Jianhua Hao, Zijian Zheng, Shu Kong SO, Chun Sing Lee, Xinhui Lu*, Gang Li*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

137 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Zwitterionic-Surfactant-Assisted Room-Temperature Coating of Efficient Perovskite Solar Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science