Wàn bù xū huà fēi shì: Bǐhuà zhéxué hé zhōngguó xīn shuǐmò huìhuà de cún yǔ biàn 腕不虚画非是: 笔画哲学和中国新水墨绘画的存与变

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageChinese (Simplified)
Pages (from-to)132-137
Journal艺术与科学
Volume11
Publication statusPublished - May 2011

Cite this