Toward parallel intelligence: An interdisciplinary solution for complex systems

Yong Zhao, Zhengqiu Zhu, Bin Chen, Sihang Qiu*, Jincai Huang*, Xin Lu*, Weiyi Yang, Chuan Ai, Kuihua Huang, Cheng He, Yucheng Jin, Zhong Liu, Fei Yue Wang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Toward parallel intelligence: An interdisciplinary solution for complex systems'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences