Time evolution of the Lamb shift

Da Wei Wang*, Zheng Hong Li, Li Gang Wang, Shi Yao ZHU, M. Suhail Zubairy

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Time evolution of the Lamb shift'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy