Structure-based virtual screening identifies small-molecule inhibitors of O-fucosyltransferase SPINDLY in Arabidopsis

Yalikunjiang Aizezi, Hongming Zhao, Zhenzhen Zhang, Yang Bi, Qiuhua Yang, Guangshuo Guo, Hongliang Zhang, Hongwei Guo, Kai Jiang*, Zhi Yong Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Structure-based virtual screening identifies small-molecule inhibitors of O-fucosyltransferase SPINDLY in Arabidopsis'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology