Size-dependent magnetomechanically enhanced photothermal antibacterial effect of Fe3O4@Au/PDA nanodurian

Yunqi Xu, Kang Wang, Yi Zhu*, Jing Wang, Dazheng Ci, Min Sang, Qunling Fang, Huaxia Deng, Xinglong Gong*, Ken Cham Fai Leung, Shouhu Xuan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Size-dependent magnetomechanically enhanced photothermal antibacterial effect of Fe3O4@Au/PDA nanodurian'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds