Serum metabolic changes associated with dioxin exposure in a Chinese male cohort

Yanshan Liang, Zhi Tang, Yousheng Jiang, Chunyan Ai, Jinling Peng, Yuan Liu, Jinru Chen, Jianqing Zhang*, Zongwei CAI

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum metabolic changes associated with dioxin exposure in a Chinese male cohort'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences