Saussurea involucrata: A review of the botany, phytochemistry and ethnopharmacology of a rare traditional herbal medicine

Wai I. Chik, Lin Zhu, Lan Lan Fan, Tao YI*, Guo Yuan Zhu, Xiao Jun Gou, Yi Na Tang, Jun XU, Wing Ping Yeung, Zhongzhen ZHAO, Zhiling YU, Hubiao CHEN

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

37 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Saussurea involucrata: A review of the botany, phytochemistry and ethnopharmacology of a rare traditional herbal medicine'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds