Rapid Fingerprint Analysis of Flos Carthami by Ultra-Performance Liquid Chromatography and Similarity Evaluation

Shuo Yu, Lin Zhu, Zhangang Xiao, Jing Shen, Jie Li, Hongshan Lai, Jingjing Li, Hubiao CHEN*, Zhongzhen ZHAO, Tao YI

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Rapid Fingerprint Analysis of Flos Carthami by Ultra-Performance Liquid Chromatography and Similarity Evaluation'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds