Rabdosia japonica var. glaucocalyx flavonoids fraction attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice

Chun Jun Chu, Nai Yu Xu, Xian Lun Li, Long Xia, Jian Zhang*, Zhitao LIANG, Zhongzhen ZHAO, Dao Feng Chen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Rabdosia japonica var. glaucocalyx flavonoids fraction attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences