Prenatal exposure to benzophenones, parabens and triclosan and neurocognitive development at 2 years

Yangqian Jiang, Hongzhi Zhao, Wei Xia, Yuanyuan Li, Hongxiu Liu, Ke Hao, Jia Chen, Xiaojie Sun, Wenyu Liu, Jiufeng Li, Yang Peng, Chen Hu, Chunhui Li, Bin Zhang, Shi Lu, Zongwei CAI, Shunqing Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

56 Citations (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prenatal exposure to benzophenones, parabens and triclosan and neurocognitive development at 2 years'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences