Predicting and verifying outcome of Tripterygium wilfordii Hook F. based therapy in rheumatoid arthritis: From open to double-blinded randomized trial

Miao Jiang, Qinglin Zha, Chi Zhang, Cheng Lu, Xiaoping Yan, Wanhua Zhu, Wei Liu, Shenghao Tu, Liping Hou, Chengwu Wang, Wandong Zhang, Qinghua Liang, Bing Fan, Jiangping Yu, Weidong Zhang, Xinru Liu, Jing Yang, Xiaojuan He, Li Li, Xuyan NiuYan Liu, Hongtao Guo, Bing He, Ge ZHANG, Zhaoxiang BIAN, Aiping Lu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

34 Citations (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Predicting and verifying outcome of Tripterygium wilfordii Hook F. based therapy in rheumatoid arthritis: From open to double-blinded randomized trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences