Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze

Shaojie Song*, Meng Gao, Weiqi Xu, Yele Sun*, Douglas R. Worsnop, John T. Jayne, Yuzhong Zhang, Lei Zhu, Mei Li, Zhen Zhou, Chunlei Cheng, Yibing Lv, Ying Wang, Wei Peng, Xiaobin Xu, Nan Lin, Yuxuan Wang, Shuxiao Wang, J. William Munger, Daniel J. JacobMichael B. McElroy*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

    92 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences