Parabens exposure in early pregnancy and gestational diabetes mellitus

Wenyu Liu, Yanqiu Zhou, Jiufeng Li, Xiaojie Sun, Hongxiu Liu, Yangqian Jiang, Yang Peng, Hongzhi Zhao, Wei Xia, Yuanyuan Li, Zongwei CAI, Shunqing Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

56 Citations (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Parabens exposure in early pregnancy and gestational diabetes mellitus'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences