Mid-Infrared Octave-Spanning Supercontinuum and Frequency Comb Generation in a Suspended Germanium-Membrane Ridge Waveguide

Jinhui Yuan, Zhe Kang*, Feng Li*, Xianting Zhang, Xinzhu Sang, Qiang Wu, Binbin Yan, Kuiru Wang, Xian Zhou, Kangping Zhong, Guiyao Zhou, Chongxiu Yu, Chao Lu, Hwa Yaw Tam, Alex Wai

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

54 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mid-Infrared Octave-Spanning Supercontinuum and Frequency Comb Generation in a Suspended Germanium-Membrane Ridge Waveguide'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy