Message from HPSEC workshop co-chairs

Ming Zhu*, Laurence T. Yang, Juan Touriño, Lei Pan, Richard P. Brent, Jack Dongarra, John Gustafson, Gerhard Joubert, Yi Pan, Xiaodong Zhang, Jemal H. Abawajy, Eric Aubanel, Jacques Bahi, Ioana Banicescu, Subhash Bhalla, Lubomir F. Bic, Rupak Biswas, Anu Bourgeois, Martin Buecker, José Carlos CabaleiroXing Cai, Jesus Carretero, Jinjun Chen, Yuanshun Dai, Rodrigo De Mello, Michael B. Dillencourt, Beniamino Di Martino, Ramon Doallo, Andrei Doncescu, George A. Gravvanis, Chun Hsi Huang, Constantinos Ierotheou, Wei Jie, Helen Karatza, Nectarios Koziris, Zhou Lei, Tau Leng, Yiming Li, Maria J. Martin, Peter H. Michielse, Harsha Narravula, Kwok Po NG, Jun Ni, John O'Donnell, Enrique Quintana-Orti, Thomas Rauber, Gudula Runger, Fatima Abu Salem, Biplab Kumer Sarker, Stanislav G. Sedukhin, Hongchi Shi, Tony Skjellum, Peter Strazdins, Ruppa K. Thulasiram, Xinmin Tian, Karen Tomko, Robert Van Engelen, Lorenzo Verdoscia, Jiesheng Wu, Bin Xiao, Chengzhong Xu, Jingling Xue, Xiaoguang Yang, Yao Zheng, Bingbing Zhou, Xiaobo Zhou, Zahari Zlatev, Ricolindo Cariño, Raphael Couturier, Zhuang Guo, Yang Wang, Meng Ding, Ahmed Zekri

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
Article number1690677
Pages (from-to)xix-xxi
JournalProceedings of the International Conference on Parallel Processing Workshops
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2006
Event2006 International Conference on Parallel Processing Workshops, ICPP 2006 - Columbus, OH, United States
Duration: 14 Aug 200618 Aug 2006

Scopus Subject Areas

  • Engineering(all)

Cite this