Mapping essential urban land use categories in China (EULUC-China): preliminary results for 2018

Peng Gong*, Bin Chen, Xuecao Li, Han Liu, Jie Wang, Yuqi Bai, Jingming Chen, Xi Chen, Lei Fang, Shuailong Feng, Yongjiu Feng, Yali Gong, Hao Gu, Huabing Huang, Xiaochun Huang, Hongzan Jiao, Yingdong Kang, Guangbin Lei, Ainong Li, Xiaoting LiXun Li, Yuechen Li, Zhilin Li, Zhongde Li, Chong Liu, Chunxia Liu, Maochou Liu, Shuguang Liu, Wanliu Mao, Changhong Miao, Hao Ni, Qisheng Pan, Shuhua Qi, Zhehao Ren, Zhuoran Shan, Shaoqing Shen, Minjun Shi, Yimeng Song, Mo Su, Hoi Ping Suen, Bo Sun, Fangdi Sun, Jian Sun, Lin Sun, Wenyao Sun, Tian Tian, Xiaohua Tong, Yihsing Tseng, Ying Tu, Hong Wang, Lan Wang, Xi Wang, Zongming Wang, Tinghai Wu, Yaowen Xie, Jian Yang, Jun Yang, Man Yuan, Wenze Yue, Hongda Zeng, Kuo Zhang, Neng Zhang, Tao Zhang, Yu Zhang, Feng Zhao, Yichen Zheng, Qiming Zhou, Nicholas Clinton, Zhiliang Zhu, Bing Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

251 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)182-187
Number of pages6
JournalScience Bulletin
Volume65
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 15 Feb 2020

Scopus Subject Areas

  • General

Cite this