Lipidomic-based investigation into the regulatory effect of Schisandrin B on palmitic acid level in non-alcoholic steatotic livers

Hiu Yee Kwan, Xuyan Niu, Wenlin Dai, Tiejun Tong, Xiaojuan Chao, Tao Su, Chi Leung Chan, Kim Chung Lee, Xiuqiong FU, Hua Yi, Hua Yu, Ting Li, Anfernee Kai Wing Tse, Wang Fun Fong, Si-Yuan Pan, Aiping Lu*, Zhi-Ling Yu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

38 Citations (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Lipidomic-based investigation into the regulatory effect of Schisandrin B on palmitic acid level in non-alcoholic steatotic livers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences