Genome encode analyses reveal the basis of convergent evolution of fleshy fruit ripening

Peitao Lü, Sheng Yu, Ning Zhu, Yun Ru Chen, Biyan Zhou, Yu Pan, David Tzeng, Joao Paulo Fabi, Jason Argyris, Jordi Garcia-Mas, Nenghui Ye, Jianhua ZHANG, Donald Grierson, Jenny Xiang, Zhangjun Fei, James Giovannoni, Silin Zhong*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

76 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genome encode analyses reveal the basis of convergent evolution of fleshy fruit ripening'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology