FGF21–Sirtuin 3 Axis Confers the Protective Effects of Exercise Against Diabetic Cardiomyopathy by Governing Mitochondrial Integrity

Leigang Jin, Leiluo Geng, Lei Ying, Lingling Shu, Kevin Ye, Ranyao Yang, Yan Liu, Yao Wang, Yin Cai, Xue Jiang, Qin Wang, Xingqun Yan, Boya Liao, Jie Liu, Fuyu Duan, Gray Sweeney, Connie Wai Hong Woo, Yu Wang, Zhengyuan Xia, Qizhou Lian*Aimin Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

62 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'FGF21–Sirtuin 3 Axis Confers the Protective Effects of Exercise Against Diabetic Cardiomyopathy by Governing Mitochondrial Integrity'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences