Enhancing the mechanical and thermal properties of polypropylene composite by encapsulating styrene acrylonitrile with ammonium polyphosphate

Yi Jun Liao, Xiao Li Wu, Xin Peng*, Zheng Zhou, Ju Zhen Wu, Fang Wu*, Tao Jiang, Jia Xuan Chen, Lin Zhu, Tao Yi*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhancing the mechanical and thermal properties of polypropylene composite by encapsulating styrene acrylonitrile with ammonium polyphosphate'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds