Early pregnancy exposure to benzotriazoles and benzothiazoles in relation to gestational diabetes mellitus: A prospective cohort study

Yanqiu Zhou, Jingyu Qu, Wenyu Liu, Jiaqiang Liao, Ying Li, Hongzhi Zhao, Jiufeng Li, Hangbiao Jin, Hongxiu Liu, Jing Fang, Xiaojie Sun, Yangqian Jiang, Shunqing Xu, Yuanyuan Li, Yanjun HONG, Wei Xia*, Zongwei CAI*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Early pregnancy exposure to benzotriazoles and benzothiazoles in relation to gestational diabetes mellitus: A prospective cohort study'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences