Computer-Aided Clinical Skin Disease Diagnosis Using CNN and Object Detection Models

Xin He, Shihao Wang, Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Yuxin Wang, Zhihao Zhao, Jing Dai, Ronghao Ni, Xiaofeng Zhang, Xiaoming Liu, Zhili Wu, Wu Yu, Xiaowen Chu*

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in book/report/conference proceedingConference contributionpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Computer-Aided Clinical Skin Disease Diagnosis Using CNN and Object Detection Models'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Business & Economics