Comparison of water stress regarding potential shale energy development in China and the US

Li He*, Baixue Chen, Yugeng Luo, Yang Xu, Wei Ye, Meiyu Guo, Pengcheng Wu, Zhengtao Li, Ye Chen, Hushen Feng, Jingyao Wang, Yuxuan Wang, Li Xu

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Comparison of water stress regarding potential shale energy development in China and the US'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences

    Business & Economics