Clinical implications of exosome-derived noncoding RNAs in liver

Zhe Wen Zhou, Wei Zheng, Zheng Xiang, Cun Si Ye, Qiao Qiao Yin, Shou Hao Wang, Cheng An Xu, Wen Hao Wu, Tian Chen Hui, Qing Qing Wu, Ling Yun Zhao, Hong Ying Pan*, Ke Yang Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical implications of exosome-derived noncoding RNAs in liver'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences