Bioassay-Guided Isolation and Structural Modification of the Anti-TB Resorcinols from Ardisia gigantifolia

Yifu GUAN, Xun Song, Ming Hua Qiu, Shi Hong Luo, Bao Jie Wang, Nguyen Van Hung, Nguyen M. Cuong, Djaja Doel Soejarto, Harry H.S. Fong, Scott G. Franzblau, Sheng Hong Li, Zhen Dan He*, Hongjie ZHANG

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bioassay-Guided Isolation and Structural Modification of the Anti-TB Resorcinols from Ardisia gigantifolia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds