Associations between repeated measures of maternal urinary phthalate metabolites during pregnancy and cord blood glucocorticoids

Xiaojie Sun, Jiufeng Li, Shuna Jin, Yuanyuan Li, Wenyu Liu, Hongzhi Zhao, Yanqiu Zhou, Yangqian Jiang, Hongxiu Liu, Wei Xia, Zongwei CAI, Shunqing Xu*, Xiantao Shen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

23 Citations (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Associations between repeated measures of maternal urinary phthalate metabolites during pregnancy and cord blood glucocorticoids'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences