Application of pharmacodynamics-based optimization to the extraction of bioactive compounds from Chansu

Jinghui Zhang, Hongye Pan, Yang Chen, Zafar Iqbal Tanveer, Li Liu, Zongwei CAI, Yanjun HONG*, Yongjiang Wu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Application of pharmacodynamics-based optimization to the extraction of bioactive compounds from Chansu'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds