Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) - Part 2: Aerosol radiative effects and aerosol feedbacks

Meng Gao*, Zhiwei Han*, Zhining Tao, Jiawei Li, J. E. Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, H. J. Lee, C. H. Kim, Joshua S Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Meng Li, Jung Hun Woo, Qiang Zhang, Yafang ChengZifa Wang, Gregory R. Carmichael*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

    21 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) - Part 2: Aerosol radiative effects and aerosol feedbacks'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences