A Novel Strategy for Decoding and Validating the Combination Principles of Huanglian Jiedu Decoction From Multi-Scale Perspective

Ke Xin Wang, Yao Gao, Wen Xia Gong, Xiao Feng Ye, Liu Yi Fan, Chun Wang, Xue Fei Gao, Li Gao, Guan Hua Du*, Xue Mei Qin, Aiping LYU, Daogang GUAN

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Novel Strategy for Decoding and Validating the Combination Principles of Huanglian Jiedu Decoction From Multi-Scale Perspective'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences