Η Επικοινωνιακή – Δημοσιογραφική Πλαισίωση των Ενημερωτικών Δικτυακών Τόπων για το κίνημα Tourist Go Home

Minos Athanasios KARYOTAKIS

Research output: Chapter in book/report/conference proceedingChapterpeer-review

Original languageGreek
Title of host publicationΤουριστική Επικοινωνία από τα ΜΜΕ στο Διαδίκτυο
EditorsTessa Doulkeri
Place of PublicationAthens
PublisherPapazisi Publications
ISBN (Print)9789600235098
Publication statusPublished - Nov 2019

Cite this