Security and Privacy-enhancing Technologies for Cloud Storage of Bid Data

  • Jia, Xiaohua (PI)
  • Cao, Jiannong (CoPI)
  • Hu, Haibo (CoPI)
  • Luo, Xiapu (CoPI)
  • Wang, Cong (CoPI)
  • 徐建良, Jianliang (CoPI)
  • Yiu, Siu-ming (CoPI)
  • Kui, Ren (Collaborator)

Project: Research project

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/06/1731/05/20