20162024

Research activity per year

Network

Xuhui Huang

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Rohit V. Pappu

 • Washington University St. Louis

External person

Lizhe Zhu

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Xiaoyan Zheng

 • Beijing Institute of Technology
 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Ashutosh Chilkoti

 • Duke University

External person

Zigang Li

 • Peking University

External person

Mina Farag

 • Washington University St. Louis

External person

Yuan Tian

 • School of Chemical Biology and Biotechnology
 • Peking University
 • School of Life Science and Engineering
 • Southwest Jiaotong University

External person

Fu Kit Sheong

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Dongyuan Wang

 • Peking University

External person

Lin Wang

 • South China University of Technology
 • Department of Chemistry
 • Hong Kong University of Science and Technology
 • School of Materials Science and Engineering

External person

Xuetao Shi

 • South China University of Technology

External person

Zhanwei Li

 • CAS - Changchun Institute of Applied Chemistry

External person

Luming Meng

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Martin J. Fossat

 • Washington University St. Louis

External person

Zhong Yuan Lu

 • Jilin University

External person

Hui Zhao

 • Peking University

External person

Yingjun Wang

 • South China University of Technology

External person

Jingxu Li

 • Peking University

External person

Paul Pullara

 • SUNY Buffalo

External person

Qin Qiao

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Vaishnavi Sidharthan

 • Ohio State University

External person

Sa Liu

 • South China University of Technology

External person

Fei Sun

 • Nantong University
 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Walter J. Zahurancik

 • Ohio State University

External person

Peter Pak Hang Cheung

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Javid Mohammed

 • Duke University

External person

Kiersten M. Ruff

 • Washington University St. Louis

External person

Xiao Guo

 • Duke University

External person

Xiaotian Liu

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Xiaogang Niu

 • Peking University

External person

Kyeri Kim

 • Duke University

External person

Xiaoyan Zheng

 • Hong Kong University of Science and Technology
 • Guangzhou University of Chinese Medicine

External person

Li Ren

 • South China University of Technology

External person

Chengwen Liu

 • University of Texas at Austin

External person

Zhaoli Gao

 • Hong Kong University of Science and Technology
 • University of Pennsylvania

External person

Alex S. Holehouse

 • Washington University St. Louis

External person

Yan Zhang

 • School of Materials Science and Engineering
 • South China University of Technology

External person

Lu Zhang

 • Department of Chemistry
 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Irfan Haider Abidi

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Pengyu Ren

 • University of Texas at Austin

External person

Hye in Son

 • Duke University

External person

Qisong Liu

 • Peking University

External person

Aldrine Abenoja Cagang

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Byung Min Park

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Lingchong You

 • Duke University

External person

Minghao Zhuang

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Jian Zheng

 • South China University of Technology

External person

Zhao Yan Sun

 • CAS - Changchun Institute of Applied Chemistry

External person

Li Ren

 • Northwest Agriculture and Forestry University
 • South China University of Technology
 • Northwestern Polytechnical University Xian

External person

Yanhong Jiang

 • Peking University

External person

Daniel Mark Shapiro

 • Duke University

External person

Dongheon Lee

 • Duke University

External person

Tanja Mittag

 • St. Jude Children Research Hospital

External person

Alex S. Holehouse

 • Washington University St. Louis

External person

Bin Li

 • Jilin University
 • Lund University

External person

Xuewu Ou

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Venkat Gopalan

 • Ohio State University

External person

Lien B. Lai

 • Ohio State University

External person

Md Delowar Hossain

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Abhishek Tyagi

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Naihan Xu

 • Tsinghua University

External person

Lu Tao Weng

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Dong Wang

 • Tsinghua University

External person

Yifan Dai

 • Duke University

External person

Marco Cecchini

 • Universit√© de Strasbourg

External person

Junjian Chen

 • South China University of Technology

External person

Nikhil Peterson

 • Duke University

External person

Max Ney

 • Duke University

External person

Kai Zhang

 • School of Electro-mechanical Engineering
 • Guangdong University of Technology

External person

Zhengtang Luo

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person

Jonathan Su

 • Duke University

External person

Liangxu Xie

 • Hong Kong University of Science and Technology

External person